موسی که بود؟


موسی بزرگترین رهبر یهودیان (اسرائیلیها) بود. او در حدود سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد پا به عرصه جهان گذاشت. او هدایت کننده اسرائیلیها برای رهایی از اسارت در مصر بود. او ده فرمان را از خداوند دریافت نمود و آنرا به اسرائیلیها منتقل کرد تا آنها در طریق خداوند سلوک کرده و گام بردارند. موسی آنها را برای مدت چهل سال در صحرای سینا هدایت کرده و پنج کتاب اول عهد قدیم را به نگارش درآورد. وصف حال زندگی موسی در کتابهای خروج و اعداد ثبت شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW