مقدس کیست؟


طبق تعالیم عهد جدید، کسانی که به مسیح ایمان دارند، مقدسین نامیده می‌شوند. واژه مقدس به معنی ”تقدیس شده یا جدا شده“ است. در کتاب مقدس، مقدس بودن، هم به معنی ”عادل بودن“ است و هم به معنی ”جدا شده“ برای خدا. بنابراین، مسیحیان اشخاصی هستند که توسط ایمان، عدالت مسیح را دریافت کرده‌اند و توسط روح‌القدس زندگی مقدسی را آغاز نموده‌اند. چنین اشخاصی حقیقتا برای خدا ”جدا شده اند“؛ ایشان در واقع از گناه و قدرت شیطان جدا شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW