واژه گور به چه معناست؟


واژه ” گور“ (یا هاویه) در عهد قدیم نشان دهنده ” مکان مرگ“ بوده است. ” برزخ“ یا ” عالم مردگان“ واژه عبرانی برای لغت گور است. اسرائیلیهای دوران باستان تصور خاصی در مورد زندگی پس از مرگ نداشتند، اما معتقد بودند که روح مردگان در قلمروی که آنها ” برزخ“ می‌نامیدند همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. برای آگاهی بیشتر، مزامیر ۶: ۴-۵؛ ۱۶: ۹-۱۱ و تفسیر آنها؛ مقالات عمومی: وقایع پس از مرگ، مشاهده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW