عبرانی به چه معناست؟


واژه ” عبرانی“ اغلب در کتاب مقدّس به عنوان نام دیگری برای نامیدن یهود یا اسرائیلی مورد استفاده قرار گرفته است. واژه ” عبرانی“ از نام عابر که از اجداد ابراهیم محسوب می‌شود استخراج شده است (پیدایش ۱۰: ۲۱؛ ۱۱: ۱۴-۱۷).
عبرانی همچنین نام زبان مورد استفاده یهودیان است؛ کتاب عهد قدیم در اصل به زبان عبرانی نوشته شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW