صدوقیان که بودند؟


در زمان مسیح، صدوقیان یک فرقه مهم در دین یهود بودند. اکثر کاهنان بلند پایه یهودی، از فرقه صدوقیان بودند. صدوقیان به قیام بدن انسان یا حیات پس از مرگ ایمان نداشتند. آنان نیز همانند فریسیان، با مسیح و شاگردانش مخالفت می‌کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW