داود کیست؟


داود بزرگترین پادشاه یهودیان (اسرائیلیها) بود. او در سال ۱۰۴۰ قبل از میلاد پا به عرصه جهان گذاشت و سلطنت او از سال ۱۰۱۰ تا ۹۷۰ قبل از میلاد تداوم داشت. او هفتاد و سه مزمور از مزامیر عهد قدیم را به نگارش در آورد.
داود اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل برگزید. اسرائیل در طی سلطنت داود صاحب قدرت بزرگی شد. اما داود علیرغم موفقیتهای خود، مرتکب برخی از گناهان تاسف بار نیز شد (دوم سموئیل فصل ۱۱ مشاهده شود)، او دشمنان بسیاری داشت حتی در میان اهل خانواده خود نیز دارای دشمنانی بود. با این وجود خداوند داود را مردی موافق دل خود می‌دانست (اول سموئیل ۱۳: ۱۴). خداوند عهدی با داود برقرار ساخت، به وی وعده داد که پادشاهی او تا ابد استوار باقی خواهد ماند (دوم سموئیل ۷: ۱۲-۱۶). این وعده بوسیله شخصی از نسل داود به نام عیسی مسیح به تحقق رسید (متی ۱: ۱)، کسی که تخت پادشاهی داود به وی داده شد و کسی که سلطنت او را نهایت نخواهد بود (لوقا ۱: ۳۰-۳۳).
شرح حال بیشتر زندگی داود از اول سموئیل فصل ۱۶ آغاز و تا اول پادشاهان فصل ۲ ادامه می‌یابد.

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW