پنطیکاست به چه معناست؟


واژه ” پنطیکاست “ از زبان یونانی گرفته شده است و به معنی ” روز پنجاهم “ می‌باشد. پس یهودیان روز پنطیکاست را در پنجاهمین روز پس از عید فصح جشن می‌گیرند. روز پنطیکاست عید هفته‌ها نیز نامیده می‌شد (خروج ۳۴: ۲۲، تثنیه ۱۶: -۱۱)، این روز را همچنین روز نوبرها می‌نامیدند (اعداد ۲۸: ۲۶)، زیرا در این روز یهودیان نوبر محصول خود را تقدیم خدا می‌کردند. برای مسیحیان روز پنطیکاست اهمیت خاصی دارد، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح‌القدس با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح‌القدس پر شدند و تعمید روح‌القدس را یافتند.

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW