نبی کیست؟


کسی که بازگو کننده نبوت است، نبی خوانده می‌شود. انبیای حقیقی کتاب مقدّس، کلام خود را از خداوند دریافت کرده و سپس آنرا برای مردم بازگو می‌کردند. آنها صرفا پیشگویی کننده آینده نبودند بلکه سخنگوی خداوند بودند.
اکثر به اتفاق انبیای ذکر شده در کتاب مقدّس از انبیای یهودی عهد قدیم بودند. این انبیای عهد قدیم دو وظیفه خاص را به انجام می‌رساندند. اول اینکه آنها یهودیان را در ارتباط با تداوم در عدم اطاعت از شریعت خداوند پند و اندرز می‌دادند. و در مرحله دوم، آنها ظهور و آمدن نجات دهنده عیسی مسیح را اعلام می‌کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW