اِستیفان کیست؟

لغت فوق به معنای   تاجدار   می‌باشد.

اِستیفان یک یهودی بود که در خارج از اسرائیل زندگی می‌کرد و به مسیح ایمان آورده بود. یونانی زبانان شکایت داشتند، که به بیوه زنان عبری زبان بیشتر رسیدگی می‌شود تا بیوه زنان یونانی زبان. پس از شکایت یونانی زبانان، اِ ستیفان که پر از ایمان و روح القدس بود، یکی از هفت نفری بود که جهت رسیدگی به امور بیوه زنان و رساندن خوراک به آنان، انتخاب گردید.
او در میان مردم معجزات بزرگ انجام می‌داد، و بواسطه حکمت و روحی که در وی بود، کسی نمی‌توانست با او مباحثه و پیروز شود. بر اساس توطئه یهودیان، وی را به اتهام کفر به موسی و خداوند، دستگیر و به محاکمه برده می‌شود.
دفاعیه پر شور وی و متهم کردن آنان به کشتن پیامبران و به صلیب کشیدن مسیح و باز گو کردن رویای خود در مورد نشتن مسیح در دست راست خداوند، خشم یهودیان را به شدت برافروختو او را به خارج از شهر برده و سنگسارش کردند. او پس از بخشیدن آنانی که وی را سنگسار کردند، جان خود را به خداوند تسلیم نمود. سولس ( بعدها به پولس تغییر نام یافت ) نیز در مراسم سنگسار اِستیفان حضور داشت. سپس چند مرد خداشناس وی را به خاک سپرده و برای وی سوگواری بزرگی برپا کردند.

  منابع کتاب مقدس:     اعمال باب ۶، ۷ و ۸

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW