اپُلس کیست؟

لغت فوق به معنای  ” ویران کننده ”  می‌باشد

نامی معمول در دوران روم باستان و مخفف نام اپلونیس بوده است.
اپلس شخصی یهودی و از اهالی اسکندریه بود. در حدود سال ۵۲ میلادی، زمانی که پولس در سومین سفر بشارتی خود در افسس بود، به وی پیوست.او دارای کلامی فصیح و دانش وسیع در شریعت بود و با شور بسیار کلام خدا را در کنیسه تعلم می‌داد، ولی تنها از از تعمید یحیی اطلاع داشت.
پرسکلا و اکیلا پس از شنیدن موعظه او در کنیسه، راه خدا را به او تعلیم دادند. سپس با تشویق مسیحیان و نوشتن نامه‌هایی به مسیحیان یونان به اخائیه رفت.
با اطمینانی که پولس نسبت به اپلس داشت، توانست قرنتس را ترک و به افسس برود. او دارای شهرت و نفوذ بسیار در کلیسای قرنتس بود، بطوریکه وقتی اختلاف در بین کلیسای قرنتس بوجود آمد، عده‌ای خود را طرفدار او اعلام کردند.
علیرقم درخواست و میل پولس برای رفتن وی به قرنتس، اپلس به قرنتس نرفت. پولس طی نامه‌ای که به تیتوس در کریت می‌نویسد، از وی می‌خواهد که به اپلس برای احتیاجاتش در کریت کمک کند تا بتواند سفر خود را به قرنتس ادامه دهد.

  منابع کتاب مقدس:     اعمال باب ۱۸ و ۱۹ – قرنتیان اول باب ۱، ۳ و ۱۶ – تیتوس باب ۳

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW