یوئیل نبی کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه خدای اوست   می‌باشد.

نام دومین نبی از دوازده انبیای کوچک عهد عتیق و پسر فَتُوئیل می‌باشد. اطلاعات در مورد این نبی فقط در کتاب یوئیل می‌باشد و در هیچ کجای کتاب عهد عتیق در مورد وی چیزی نوشته نشده است و تاریخ زندگی این نبی مشخص نمی‌باشد (یوئیل ۱: ۱؛ اعمال ۲: ۱۶).

  منابع کتاب مقدس:     یوئیل باب ۱ – اعمال باب ۲

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW