یونس کیست؟

لغت فوق به معنای   کبوتر، جگرگوشه   می‌باشد.

یونس پسر اَمِتّای از اهالی جَتّ حافَر و از طایفه زبولون می‌باشد که در دوران سلطنت یرُبْعام دوم، چهاردهمین پادشاه اسرائیل می‌زیسته است. وی از انبیای حکومت شمالی اسرائیل بود و نبوت خود را در اوایل سلطنت یربعام دوم آغاز کرد، بنابراین وی همزمان و معاصر با هوشع و عاموس نبی یا احتمالا قبل از آنان بوده است. یونس پنجمین نبی از دوازده انبیای کوچک می‌باشد و تمامی اطلاعات در مورد وی در کتاب یونس که به نام خود او می‌باشد، وجود دارد.
ماموریت ویژۀ یونس از طرف خداوند، رفتن به شهر نینوا و نجات اهالی آنجا می‌باشد. در نبوتهای وی پیروزی اسرائیل بر دشمنانش می‌باشد که طبق پیشگویی یونس نبی، یرُبْعام دوم تمامی زمینهای اسرائیل را كه بین گذرگاه حمات در شمال و دریای مرده در جنوب واقع شده بود، باز پس گرفت (دوم پادشاهان ۱۴: ۲۵-۲۷)؛ وی شهر دمشق و حمات را که در دست یهودا بود، نیز پس گرفت.

  منابع کتاب مقدس:     یونس باب ۱ – پادشاهان دوم باب ۱۴

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW