ناحوم کیست؟

لغت فوق به معنای   دلداری، تسلی   می‌باشد.

ناحُوم نام هفتمین انبیا از انبیای کوچک و از اهالی و ساکن اَلْقوش می‌باشد. هر آنچه که دربارۀ وی می‌دانیم در کتاب ناحوم که در ارتباط با نبوتهای وی می‌باشد، ثبت شده است. در مورد تاریخ زندگی وی چیز زیادی در کتاب مقدس گفته نشده است.

  منابع کتاب مقدس:     ناحوم باب ۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW