میکاه کیست؟

لغت فوق به معنای   چه کسی مثل خداوند است   می‌باشد.

میکاه از اهالی مُورَشَتْ جَتّ و یکی از انبیای دوران عهد عتیق می‌باشد که در یهودا نبوت می‌کرده است. متاسفانه در مورد تاریخ و وضعیت زندگی وی، چیز زیادی در کتاب مقدس دیده نمی‌شود. وی تقریبا هم زمان با اشعیا می‌زیسته است. وی در دوران پادشاهی یوتام و آحاز و حِزْقیا، پادشاهان یهودا نبوت می‌کرده است و نبوتهای وی شامل اورشلیم مرکز پادشاهی یهودا و سامره مرکز پادشاهی اسرائیل، می‌گردیده است.

  منابع کتاب مقدس:     میکاه باب ۱ – ارمیا باب ۲۶

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW