مَلاکی کیست؟

لغت فوق به معنای   پیام آور، فرشته   می‌باشد.

مَلاكی آخرین نبی از انبیای کوچک در عهد عتیق می‌باشد و کتاب مَلاكی آخرین کتاب از کتابهای عهد عتیق نیز می‌باشد. متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی از تاریخچه زندگی این نبی در دسترس نیست به غیر از اینکه او یکی از انبیای یهوه برای رساندن پیغام خداوند بوده است. نام او در هیچ کجای دیگر از کتاب مقدس ذکر نگردیده است. پس از بررسی بعضی از قسمتهای کتاب ملاکی و کتاب نحمیا و مقایسه آنها، این احتمال که وی در دوران نحمیا می‌زیسته است را بیشتر می‌کند. نبوتهای او در حدود سال ۵۲۰ قبل از میلاد و در دوران پس از بازگشت نحمیا از بابل می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     ملاکی باب ۱، ۲، ۳ – نحمیا باب ۱۳

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW