عوبدیا کیست؟

لغت فوق به معنای   خدمتگزار خداوند   می‌باشد.

نام چهارمین نبی از انبیای کوچک در عهد عتیق بوده است. در کتاب مقدس درباره نسب و تاریخ و شرایط زندگی این نبی چیزی گفته نشده است و تنها کتاب عوبدیا که کوتاهترین کتاب در عهد عتیق می‌باشد، منسوب به این نبی می‌باشد (عوبدیا ۱: ۱). احتمالا وی معاصر با حزقیال و ارمیای نبی بوده است.

  منابع کتاب مقدس:     عوبدیا باب ۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW