صفنیا کیست؟

لغت فوق به معنای   مخفی در یهوه   می‌باشد.

صَفَنیا نام پسر کوشی و نهمین نبی از انبیای کوچک در عهد قدیم می‌باشد. وی در زمان سلطنت یوشیا پادشاه یهودا و در اورشلیم نبوت می‌کرده است. وی در بین سالهای ۶۳۹ تا ۶۰۸ قبل از میلاد می‌زیسته است. مدت زمانی که وی به نبوت پرداخته است مشخص نمی‌باشد، اما مشخصا دوران فعالیت وی در میان مردم همانند عاموس کوتاه بوده است (صفنیا ۱: ۱). کتاب صفنیا متعلق به این نبی می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     صفنیا باب ۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW