زکریا کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه نامیده است، یهوه به یاد می‌آورد   می‌باشد.

نام پیامبری از یهودا، که همراه زرُّبابل از اسارت در بابل به اورشلیم بازگشت. وی پسر بَرَكیا و نوۀ عدُّو بوده و یازدهمین پیامبر از دوازده پیامبر کوچک در عهد عتیق می‌باشد. در کتاب عزرا وی پسر عدُّو ذکر شده است، احتمالا وی توسط پدربزرگ خود عدُّو بزرگ شده و فرزند خوانده وی محسوب می‌شده است. نبوتهای زکریا از تاریخ ۵۲۰ قبل از میلاد که همگام با ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش بوده است، شروع گردید. دوران نبوت و خدمت زکریا همراه با حَجَّی و شانزده سال پس از بازگشت از اسارت قوم اسرائیل از بابل و در دومین سال سلطنت داریوش، آغاز گردیده است. وی معاصر با حجی نبی بوده و با هم دیگر در کار خدمت خدا مشغول بوده‌اند. بر اساس نبوت زکریا همراه با حَجَّی نبی کار بنا و بازسازی خانه خدا در اورشلیم که به واسطه دسیسه سامریها متوقف شده بود، دوباره شروع شد. وی به همراه حجی نبی از ترغیب کنندگان ساخت دوباره خانه خدا پس از بازگشت از اسارت بودند. (زکریا ۱: ۱، ۷؛ نحیما ۱۲: ۱۶؛ عزرا ۵: ۱)

  منابع کتاب مقدس:     زکریا باب ۱ – نحیما باب ۱۲ – عزرا باب ۵

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW