حنا کیست؟

لغت فوق به معنای   فیض   می‌باشد.

حنا نام یک نبیه در دوران مسیح می‌باشد که از وی در کتاب عهد جدید نام برده است. او دختر فنُوئیل و از طایفه اشیر و ساکن اورشلیم بود. وی یک بیوه زن سالخورده بود که پس از هفت سال ازدواج شوهر خود را از دست داده و پس از آن، به مدت هشتاد و چهار سال بود که هر روزه به معبد خداوند می‌رفت و عبادت و دعا می‌کرد.
یوسف و مریم وقتی که عیسی هنوز طفلی بیش نبود، او را به معبد خداوند بردند و هنگامیکه شمعون مشغول دعای و شکرگزاری برای عیسی بود، حنا نیز سر رسید و پس از آنکه خداوند را شکر کرد، رفته به همه کسانی که منتظر و چشم براه ظهور نجات دهنده بودند، مژده تولد مسیح موعود را داد. حنا در سایر ترجمه های کتاب مقدس آنا نیز نامیده شده است.

  منابع کتاب مقدس:     لوقا باب ۲

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW