حَبقوق کیست؟

لغت فوق به معنای   در آغوش گرفته   می‌باشد.

حَبَقُّوق یکی از انبیای قوم اسرائیل و هشتمین نبی از دوازده انبیای کوچک می‌باشد که در کتاب مقدس از وی نام برده شده است. بعضی از مفسرین اولیه (رابیها) کتاب عهد عتیق مفهوم نام وی را بر گرفته از کتاب دوم پادشاهان ۴: ۱۶ «پسری در آغوش خواهی گرفت » می‌دانند. وی معاصر با ارمیا و صفنیای نبی بوده است. یکی از کتابهای موجود در کتاب مقدس از وی، و به نام خود او، حبقوق می‌باشد. در ارتباط با شخصیت حَبَقُّوق، اطلاعات کافی در دسترس نمی‌باشد وکتاب وی تنها نقاط بسیار کم رنگی از دوران زندگی او بدست می‌دهد و در الباقی کتاب عهد عتیق نیز هیچ گونه اشاره‌ای در مورد زندگی وی دیده نمی‌شود، اما داستانها و افسانه های بیشماری در مورد وی وجود دارد. یکی از این داستانها، مرتبط دانستن حبقوق با پسر زن شونمی در کتاب دوم پادشاهان باب ۴ می‌باشد و دیگری ارتباط بین اشعیا ۲۱: ۶ و حبقوق ۲: ۱ می‌باشد که گفته می‌شود اشعیا وی را دیده بان سقوط شهر بابل معرفی کرده است و گفته می‌شود که مرگ وی دو سال قبل از بازگشت قوم اسرائیل از اسارت در بابل اتفاق افتاده است، اما هیچ کدام از این وقایع دارای اعتبار تاریخی نمی‌باشد. تنها به واسطه اشاره به کلدانیان زمان نگارش کتاب حبقوق در حدود ۶۵۰ – ۶۲۷ قبل از میلاد بوده است.

  منابع کتاب مقدس:     حبقوق باب ۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW