تدی کیست؟

لغت فوق به معنای   قلب، سینه   می‌باشد.

تدی لقب لبی، یکی از دوازده شاگردان عیسی بود. وی « یهودا برادر یعقوب » و « یهودا پسر یعقوب » نیز نامیده شده است. در کتاب یوحنا وی یهودا ( نه یهودای اسخریوطی ) نامیده شده است.
در لیست نام شاگردان مسیح از وی به نام تدی نام برده شده است. اما در سایر قسمتهای اناجیل از وی به عنوان یهودا برادر یا پسر یعقوب نام برده شده است. البته در آن دوران اغلب افراد دارای دو یا سه نام بوده‌اند که می‌توانست شامل نام یونانی یا عبری باشد و در بعضی مواقع نیز با لقب ایشان نامیده می‌شده‌اند.
تدی کسی بود که پس از مراسم شام آخر از مسیح سوال کرد: چرا خود را فقط به شاگردانت نشان می‌دهی نه به مردم دنیا؟
پس از عروج مسیح به آسمان، تدی یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه‌ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد. پس از آن در مورد تدی، چیز دیگری در کتاب مقدس دیده نمی‌شود.

درگذشت
بنا بر روایات، وی در سامره و اِدسا موعظه می‌کرده و گفته می‌شود تا ایران نیز رفته است. وی بوسیله یک زوبین به شهادت می‌رسد. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است.

Symbol

نماد
نماد تدی یک کشتی می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر کشتی نمادی است برای نشان دادن سفرهای بشارتی بیشماری که تدی داشته است.
بیست و هشتم ماه اکتبر (October) هر سال، روز یادبود تدی می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     متی باب ۱۰ – مرقس باب ۳ – لوقا باب ۶ – اعمال باب ۱ – یوحنا باب ۱۴

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW