یعقوب پسر حلفی کیست؟

لغت فوق به معنای   گیرنده پاشنه پا   می‌باشد.

یعقوب نام پسر حلفی و یکی از دوازده شاگردان مسیح بوده است. او، یعقوب کوچک یا کوتاه نیز نامیده می‌شده، زیرا از سایر شاگردان کوتاهتر بوده است. در انجیل متی و مرقس نام وی همراه با تدی و در کتاب اعمال و انجیل لوقا نام وی همراه با شمعون آمده است. نام مادر یعقوب، مریم است که در هنگام مصلوب شدن مسیح در پای صلیب حضور داشت و یکی از زنانی بود که شاهد باز بودن و خالی بودن قبر عیسی بوده است. یعقوب دارای یک برادر به نام یوشا داشته است. در انجیل یوحنا نام همسر مادر وی، کلوپا نامیده شده است.
پس از عروج مسیح به آسمان، یعقوب یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه‌ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد. پس از آن در مورد یعقوب، چیز دیگری در کتاب مقدس دیده نمی‌شود.

درگذشت
بنا بر روایات، او در اورشلیم و نزدیک این شهر کار می‌کرده است. دشمنان یعقوب، او را در سن نود و شش سالگی از بالای برج معبد به پایین پرتاپ می‌کنند و زمانی که او برای دشمنانش طلب بخشایش می‌کند. او را با چماق آنقدر زدند که جان سپرد، حتی این مرگ آنان را راضی نمی‌کند و جسد او را با اره قطعه قطعه می‌کنند. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است.

Symbol

نماد
نماد یعقوب یک اره می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر یک اره، نمادی است از شهادت یعقوب که با اره قطعه قطعه شده است.
یکم ماه می‌(May) هر سال، روز یادبود یعقوب کوچک می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     متی باب ۱۰ و ۲۷ – مرقس باب ۳، ۱۵ و ۱۶ – لوقا باب ۶ – اعمال باب ۱ – یوحنا باب ۱۹

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW