متی نویسنده انجیل کیست؟

لغت فوق به معنای   هدیه خدا   می‌باشد.

متی نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که نه تنها یکی از رسولان بلکه یکی از بشارت دهندگان نیز بوده است. اولین انجیل توسط وی نوشته شد که به انجیل متی معروف است. نام وی در لیست نام شاگردان در سه انجیل و کتاب اعمال آمده است، هر چند که در اناجیل لوقا و مرقس در رتبه هفتم و در انجیل متی و کتاب اعمال جایگاه اسمی وی با توما تعویض و در رتبه هشتم قرار گرفته است. نام پدر متی حلفی بود و قبل از آشنایی با مسیح او را لاوی می‌نامیدند، شغل وی باجگیری ( مامور وصول مالیات) بوده است. متی متعلق به گروه باجگیران و گناهکاران بوده است.
متی در کفرناحوم و در زمان هرود انتیپاس مامور سنتی و محلی برای جمع آوری مالیات بوده است، هر چند که او واقعا یک مامور رومی نبوده اما در ناحیه جلیل به خدمت مشغول بوده و احتمالا زیردست رومی بوده و برای آنان مالیات جمع می‌کرده است. به احتمال بسیار زیاد وی دارای تحصیلات و آشنا به زبان آرامی و یونانی برای خواندن و نوشتن بوده، که ضرورت شغل وی بوده است.
عیسی زمانیکه در کفرناحوم بود او را دید و به او گفت: «مرا متابعت كن.» و متی برخاسته و به دنبال عیسی رفت و از شاگردان وی گشت. در همان روز، متی مهمانی بزرگی داد و عیسی و شاگردانش و دوستان متی که از باجگیران و گناهکاران بودند نیز در این مهمانی شرکت داشتند.
پس از عروج مسیح به آسمان، متی یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه‌ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد. پس از آن در مورد متی، چیز دیگری در کتاب مقدس دیده نمی‌شود.

درگذشت
بنا بر روایات، متی برای مدت پانزده سال در فلسطین موعظه می‌کرده است و سپس به اتیوپی و مقدونیه رفته است. گفته می‌شود وی به مرگ طبیعی چه در اتیوپی یا مقدونیه درگذشته است. اما کلیسای کاتولیک بر این باور است که متی در اتیوپی مصلوب و سپس گردن زده شده و به شهادت رسیده است. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است.

Symbol

نماد
نماد متی سه کیسه پول می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر سه کیسه پول نمادی است که نشان دهنده آن است که متی قبل از آشنایی با عیسی، به شغل باجگیری مشغول بوده است.
بیست و یکم ماه سپتامبر (September) هر سال، روز یادبود متی می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     متی باب ۹ و ۱۰- مرقس باب ۲ و ۳ – لوقا باب ۶ – اعمال باب ۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW