توما کیست؟

لغت فوق به معنای   دوقلو   می‌باشد.

توما نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که به توأم به معنای دوقلو نیز نامیده می‌شده است. توأم نامی یونانی و مشابه توما بوده است. تنها در انجیل یوحنا از او به نام توأم نیز یاد شده است. در لیست شاگردان مسیح نام توما معمولا همراه با نام متی ذکر شده است.
زمانیکه عیسای مسیح جهت زنده کردن ایلعازر قصد رفتن به بیت عنیا را داشت، تمامی شاگردان می‌خواستند وی را به خاطر ترس از سنگسار شدن منصرف کنند، ولی تنها کسی که موافق با رفتن بود توما بود و گفت: “ما نیز برویم تا با او بمیریم.”.
توما نیز زمانی که عیسای مسیح در مورد رفتن و راه خود صحبت میکرد، توما تنها کسی بود که از وی در مورد پیدا کردن راه رسیدن به وی، سوال کرد.
زمانیکه شاگردان خبر قیام مسیح از مردگان را به توما گفتند، او نتوانست آنرا باور کند، وی پس از آنکه عیسای مسیح را دید و مسیح حضور خود را به وی ثابت کرد، قیام مسیح از مردگان را باور کرد و مسیح را خداوند نامید.
یک روز پس از رستاخیز، عیسی باز در کناره دریای طبریه، برای سومین بار در بین شاگردان حضور پیدا کرد، توما نیز در بین شاگردان حضور داشت و شاهد معجزه صید صد و پنجاه و سه ماهی بود و در خوردن نان و ماهی با عیسی شرکت داشت.
پس از عروج مسیح به آسمان، توما یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه‌ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد.

درگذشت
بنا به روایات، وی سپس به هند و پارت جهت بشارت رفته است. توما در جوانی به شغل نجاری مشغول بوده و در هندوستان با دستان خود یک کلیسا ساخته است. موعظه‌های توما در هندوستان باعث شد که برهماییها مردم را بر علیه وی تحریک کنند، توما با پرتاب یک نیزه که از بدن او رد شد و سپس با سنگسار کردن به شهادت می‌رسد. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است.

Symbol

نماد
نماد توما، دو چوب است که بصورت گونیا به هم میخ شده است و یک نیزه که بصورت عمود ایستاده است، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر دو چوب نشانگر شغل نجاری توما، و نیزه نمادی از شهادت وی می‌باشد.
بیست و یکم ماه دسامبر (December) هر سال، روز یادبود توما می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     متی باب ۱۰- مرقس باب ۳ – لوقا باب ۶ – اعمال باب ۱ – یوحنا باب ۱۱، ۱۴، ۲۰، ۲۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW