برتولما کیست؟

لغت فوق به معنای   پسر تولما   می‌باشد.

برتولما نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده است. در اناجیل همسو نام برتولما همراه با فلیپس شاگرد دیگر عیسای مسیح برده شده است، اما در انجیل یوحنا هرگز نامی از برتولما برده نشده، از آن جهت که نام وی همیشه با فلیپس بوده و در انجیل یوحنا از نام نتنائیل استفاده شده است. احتمال می‌رود که نتنائیل همان برتولما باشد. نام وی در تمامی لیست نام شاگردان در اناجیل ذکر شده است.
برتولما توسط فلیپس از وجود مسیح آگاهی یافت. و با ناباوری به حضور مسیح رفت. مسیح او را یک مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی خواند. و زمانی که عیسی گفت او را قبل از اینکه فلیپس پیدا کند در زیر درخت انجیر دیده است، برتولما، او را پسر خدا و پادشاه اسرائیل خواند.
یک روز پس از رستاخیز، عیسی باز در کناره دریای طبریه، برای سومین بار در بین شاگردان حضور پیدا کرد، برتولما نیز در بین شاگردان حضور داشت و شاهد معجزه صید صد و پنجاه و سه ماهی بود و در خوردن نان و ماهی با عیسی شرکت داشت.
برتولما یکی از شاهدان عروج عیسی به آسمان بود و پس از عروج عیسی به آسمان، برتولما یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه‌ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد.

درگذشت
بنا بر روایات، برتولما در سفر بشارتی همراه فلیپس و توما بوده است. برتولما در نزدیکی مرز هندوستان و ارمنستان موعظه می‌کرده است. گفته می‌شود وی در شهر آلباناپولیس، ارمنستان، بصورت زنده پوست کنده شده و پس از آن وی را به صلییب کشیده و در انتها سر وی را از تنش جدا کردند.

Symbol

نماد
نماد برتولما چاقو می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر چاقو نمادی است که نشان دهنده آن است که اندریاس را بصورت زنده و با چاقو پوست کنده‌اند.
بیست و چهارم ماه اگوست (August) هر سال، روز یادبود برتولما می‌باشد.

  منابع کتاب مقدس:     متی باب ۱۰ – مرقس باب ۳ – لوقا باب ۶ – یوحنا باب ۱ و ۲۱ – اعمال باب ۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW