بدعت آریانیزم چیست؟

(دیدگاه فرقه مُنحرف اَدوَنتیست روز هفتم و شاهدان یهوه نسبت به الوهیت مسیح)

آریانیزم به سبب آریوس نام گذاری شده است. آریوس معلمی در اوایل قرن چهارم میلادی بود. یکی از قدیمی ترین و شاید مهمترین موضوع بحث در میان مسیحیان اولیه، موضوع الوهیت مسیح بود.

آیا عیسی حقیقتاً خدای مجسم بود یا یک مخلوق؟

آیا عیسی خدا بود یا فقط شبیه خدا؟

آریوس معتقد بود که عیسی در ابتدای عمل آفرینش توسط خدا خلق شده بود و اینکه عیسی تاج جلال تمامی آفرینش بود. آریانیزم این دیدگاه است که عیسی یک مخلوق با صفات الهی بود، اما به خودی خود الهی نبود.

آریانیزم در خصوص خسته شدن عیسی (یوحنا 6:4) و عدم آگاهی عیسی از تاریخ بازگشتش (متی 36:24) دچار کژفهمی شده است. بله، درک این موضوع که چطور خدا می تواند خسته شود یا چیزی را نداند، دشوار است، اما تنزل دادن عیسی به یک مخلوق، جواب نیست.
عیسی کاملاً خدا بود، اما کاملاً نیز انسان بود. عیسی از زمان تجمسش بود که انسان شد و قبل از آن یک موجود بشری نبود. بنابراین، محدودیتهای عیسی به عنوان یک انسان تاثیری بر ذات الهی او یا ازلی بودنش ندارد.

دومین کژفهمی بزرگ آریانیسم معنای اصطلاح “نخست زاده” است (رومیان 29:8؛ کولسیان 15:1-20). آرینی ها معنای “نخست زاده” در این آیات را اینطور برداشت می کنند که عیسی به عنوان عمل آغازین خلقت، “مولود” یا “خلق” شد. این درست نیست. عیسی خودش ازلی بودن و واجب الوجود بودن خود را اعلام کرد (یوحنا 58:8؛ 30:10). یوحنا 1:1-2 به ما می گوید که عیسی “در آغاز با خدا” بود. در دوران کتاب مقدس، پسر نخست زاده ی یک خانواده، بسیار مورد اکرام بود (پیدایش 3:49؛ خروج 5:11؛ 19:34؛ اعداد 40:3، مزمور 27:89؛ ارمیا 9:31). در این مضمون است که عیسی نخست زاده ی خداست. عیسی عضو سرامد خانواده خداست. عیسی آن مسح شده، “مشاور شگفت انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی، و سرور صلح” است (اشعیا 6:9).

تقریباً بعد از یک قرن بحث و مناظره در چند شورای اولیه کلیسا، کلیسای مسیحی رسماً آریانیزم را به عنوان یک آموزه غلط تقبیح کرد. از آن زمان، آریانیزم هیچ گاه به عنوان یک آموزه ماندنی از ایمان مسیحی پذیرفته نشد. اما آریانیسم نمرده است. آریانیسم در طول قرون به شکل های مختلفی ادامه یافته است. شاهدان یهوه و فرقه ادونتیست روز هفتم و مورمونهای امروز همان دیدگاه شبه آریانی را درباره ذات مسیح معتقدند. درست همانند کلیسای اولیه، ما نیز باید هر حمله ای را بر الوهیت خداوند و نجات دهندمان عیسی مسیح تقبیح کنیم.
منبع: gotquestions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW